PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Type pendlerboliger

  Pendlere

  Selvstendig bolig

  I forskrift til skatteloven er definisjonen av begrepet selvstendig bolig, FSFIN § 3-1-4, utdypet og følgende krav gjelder for at hus eller leilighet regnes som en selvstendig bolig:

  • boenheten har minst 30 kvadratmeter primærrom
   (P-rom)/boareal. Bor det flere personer i boenheten, må primærrom økes med 20 kvadratmeter for hver ytterligere beboer i boenheten som er fylt 15 år
  • boenheten har innlagt vann og avløp
  • pendleren eier eller disponerer boenheten for et tidsrom som må forutsettes å få en varighet på minst ett år. Flytter arbeidstakeren til ny bolig må tiden regnes separat for hver bolig, selv om arbeidsplassen ikke endres
  • pendleren har tilgang til boenheten alle ukens dager, også i helgene og perioder hvor vedkommende ikke arbeider.

  Ved fastsettelse av boenhetens P-rom/boareal kan pendleren regne det arealet som kun disponeres av pendleren selv pluss andel av fellesarealet. Fellesarealet skal ikke legges til dersom det bor 7 eller flere i boenheten som har fylt 15 år.

  Uselvstendig bolig

  Dersom boligen ikke er selvstendig, se kriteriene over, er den en uselvstendig bolig.

  Stikkord:

  • diett Norge,
  • pendlerleilighet,
  • pendling,
  • uselvstendig pendlerbolig,
  • kostgodtgjørelse,
  • diett,
  Type pendlerboliger
  413 1370 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan