PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Forskjellige typer automater

  Pengespill og automater

  Definisjon

  Det må skilles mellom automater til bruk i lotterivirksomhet og til bruk i underholdningsvirksomhet.

  Underholdningsautomater

  En underholdningsautomat kan defineres som en mekaniske eller elektroniske innretninger som mot innskudd gir rett til spill uten mulighet for gevinst. Dvs. at automaten må gi deltakeren mulighet til å innvirke på forløpet, og det må ikke utbetales gevinst i form av penger, verdibevis, varer, spillmerker e.l.

  Lotterier

  Lotterier er definert som "virksomhet der deltakerne mot innskudd kan erverve gevinst som følge av trekning, gjetting eller annen fremgangsmåte som helt eller delvis gir et tilfeldig utfall", se lotteriloven § 1 første ledd bokstav a. I tillegg er det et krav at lotterier kun kan avholdes til inntekt for humanitært eller samfunnsnyttige formål, se lotteriloven § 5, 6 og 7. Det kreves vanligvis offentlig tillatelse for å drive virksomhet med lotteritjenester.

  Lotterier kan være:

  • ettertrukne lotterier
  • forhåndstrukne lotterier
   • rivelodd
   • skrapelodd
   • elektroniske lotteriterminaler
  • bingo
  • lykkehjul/rulett
  • gevinstautomater
   • varegevinstautomater
   • utbetalingsautomater
    • kontantutbetaling
    • lotteriautomater

  Lotteriene formidles ofte av spillagenter f.eks.spilleagenter for Norsk Tipping. Med agent/formidler menes den som har direktekontakten med publikum/kundene.

  For mer om de forskjellige typene lotterier se NOU 1997:14 Spillet om pengene kapittel 3 og 4.

  Forskjellige typer automater
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan