Forskjellige typer automater

Definisjon

Det må skilles mellom automater til bruk i lotterivirksomhet og til bruk i underholdningsvirksomhet.

Underholdningsautomater

En underholdningsautomat kan defineres som en mekaniske eller elektroniske innretninger som mot innskudd gir rett til spill uten mulighet for gevinst. Dvs. at automaten må gi deltakeren mulighet til å innvirke på forløpet, og det må ikke utbetales gevinst i form av penger, verdibevis, varer, spillmerker e.l.

Lotterier

Lotterier er definert som "virksomhet der deltakerne mot innskudd kan erverve gevinst som følge av trekning, gjetting eller annen fremgangsmåte som helt eller delvis gir et tilfeldig utfall", se lotteriloven § 1 første ledd bokstav a. I tillegg er det et krav at lotterier kun kan avholdes til inntekt for humanitært eller samfunnsnyttige formål, se lotteriloven § 5, 6 og 7. Det kreves vanligvis offentlig tillatelse for å drive virksomhet med lotteritjenester.

Lotterier kan være:

 • ettertrukne lotterier
 • forhåndstrukne lotterier
  • rivelodd
  • skrapelodd
  • elektroniske lotteriterminaler
 • bingo
 • lykkehjul/rulett
 • gevinstautomater
  • varegevinstautomater
  • utbetalingsautomater
   • kontantutbetaling
   • lotteriautomater

Lotteriene formidles ofte av spillagenter f.eks.spilleagenter for Norsk Tipping. Med agent/formidler menes den som har direktekontakten med publikum/kundene.

For mer om de forskjellige typene lotterier se NOU 1997:14 Spillet om pengene kapittel 3 og 4.

Kjøp og leie av underholdningsautomater

Kjøp og leie av lotteriautomater

Salg og formidling - underholdningsautomater

Salg og formidling - lotteriautomater

Provisjon avgiftspliktig

Provisjon lotterier ol. unntatt merverdiavgift

Provisjon utleie lokaler

Gevinster fra pengespill og automater