PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp og leie av lotteriautomater

  Pengespill og automater

  • D1250 Inventar
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Ved kjøp/leie av lotteriautomater vil det ikke være fradrag for inngående merverdiavgift siden omsetning og formidling av lotteritjenester er unntatt fra loven, se mval. § 3-14.

  Eksempler på lotterier kan være ettertrukne lotterier, forhåndstrukne lotterier som rivelodd, skrapelodd og elektroniske lotteriterminaler, bingo, lykkehjul/rulett og gevinstautomater som varegevinstautomater og lotteriautomater.

  Bokføring

  Dersom det dreier seg om leie av lotteriautomat bokføres kostnaden på konto 6410 Leie inventar.

  Det må vurderes ut i fra reglene rundt aktivering om kjøpet skal aktiveres på konto 1250 Inventar eller kostnadsføres på konto 6540 Inventar.

  Stikkord:

  • erverv,
  • leasing,
  Kjøp og leie av lotteriautomater
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan