Forskjellige typer automater

Kjøp og leie av underholdningsautomater

Kjøp og leie av lotteriautomater

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
1250 Inventar
Debet

Merverdiavgift

Ved kjøp/leie av lotteriautomater vil det ikke være fradrag for inngående merverdiavgift siden omsetning og formidling av lotteritjenester er unntatt fra loven, se mval. § 3-14.

Eksempler på lotterier kan være ettertrukne lotterier, forhåndstrukne lotterier som rivelodd, skrapelodd og elektroniske lotteriterminaler, bingo, lykkehjul/rulett og gevinstautomater som varegevinstautomater og lotteriautomater.

Bokføring

Dersom det dreier seg om leie av lotteriautomat bokføres kostnaden på konto 6410 Leie inventar.

Det må vurderes ut i fra reglene rundt aktivering om kjøpet skal aktiveres på konto 1250 Inventar eller kostnadsføres på konto 6540 Inventar.

Stikkord: erverv, leasing

Salg og formidling - underholdningsautomater

Salg og formidling - lotteriautomater

Provisjon avgiftspliktig

Provisjon lotterier ol. unntatt merverdiavgift

Provisjon utleie lokaler

Gevinster fra pengespill og automater