Forskjellige typer automater

Kjøp og leie av underholdningsautomater

Kjøp og leie av lotteriautomater

Salg og formidling - underholdningsautomater

Salg og formidling - lotteriautomater

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning og formidling av lotteritjenester er unntatt fra loven, se mval. § 3-14.

Eksempler på lotterier kan være ettertrukne lotterier, forhåndstrukne lotterier som rivelodd, skrapelodd og elektroniske lotteriterminaler, bingo, lykkehjul/rulett og gevinstautomater som varegevinstautomater og lotteriautomater.

Se mval. § 3-14

Bokføring

Den innkrevde innsatsen og formidlingstjenesten bokføres på konto 3220. Det kan være lurt å føre dette på separate konti for å få en lettere kontroll av grunnlaget for provisjonen.

Stikkord: omsetning

Provisjon avgiftspliktig

Provisjon lotterier ol. unntatt merverdiavgift

Provisjon utleie lokaler

Gevinster fra pengespill og automater