PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Avtalefestet pensjon (AFP)

  Pensjon og pensjonsordninger

  • D5942 LO/NHO-ordningen (AFP)
  • LønnKun avgiftsplikt

  Generelt

  Avtalefestet pensjon (AFP) er en avtale mellom hovedorganisasjonene i arbeidslivet og staten som gjør det mulig å gå av med pensjon før oppnådd pensjonsalder ifølge folketrygden (67 år). Nedre grense for førtidspensjon er fom. 1. mars 1998 satt til 62 år.

  Lønn

  Arbeidsgivers innbetaling til avtalefestet pensjonsordning

  Det skal svares arbeidsgiveravgift når arbeidsgiver betaler premie/egenandel av den årlig pensjon til fordel for arbeidstaker, se ftrl. § 23-2 (4). Det er den faktiske innbetalingen som skal danne grunnlag for beregningen av arbeidsgiveravgiften, dvs. inkl. administrasjonskostnader. Avgiftsberegningen skal tas med på terminoppgaven i den terminen som betalingen er foretatt, og grunnlaget for avgiften skal fordeles på de ulike sonene i forhold til hvordan de andre avgiftspliktige ytelsene er fordelt i den gitte terminen. De avgiftspliktige beløpene skal på egen linje i terminoppgaven og skal spesifiseres på årsoppgaven for arbeidsgiveravgift.

  Arbeidsgivers utbetaling av AFP

  Se a-meldingsboks.

  A-melding

  Utbetalinger av AFP i privat sektor der avtalen begynte å løpe 1. januar 2011 eller senere skal innrapporteres som Kontantytelse - Ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor - Fra dato til dato.

  Dersom avtalen begynte å løpe før 1. januar 2011 (gammel ordning) skal utbetalingene innrapporteres som Kontantytelse - Avtalefestet pensjon (AFP) - Pensjonsgrad - Fra dato til dato.

  Avtalefestet pensjon (AFP)
  230 1037 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan