PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Personalrabatter

  Personalrabatter

  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Personalrabatt på varer og tjenester er i utgangspunktet en skattepliktig naturalytelse for den ansatte, se sktl. § 5-10 (1) a og § 5-12. Fordelen verdsettes til omsetningsverdi, se sktl. § 5-3.

  For rimelig lån til ansatte i finansieringsinstitusjoner, f.eks. bankansatte, vil reglene i sktl. § 5-12 (4) og FSFIN § 5-12 A gå foran reglene om skattefritak for personalrabatter i FSFIN § 5-15-3. Se også UTV 2008/934.

  A-melding

  Personalrabatter som er av en slik karater at de skal innrapporteres på den ansatte, skal innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Annet.

  Unntak

  Følgende må til for at personalrabatt ikke skal være skattepliktig for den ansatte:

  • varen må produseres eller omsettes i arbeidsgivers virksomhet
  • rabatten må anses som rimelig og
  • vareuttaket må anses å dekke et vanlig privat forbruk

  Se FSFIN § 5-15-3, med hjemmel i skatteloven § 5-15 (2).

  I praksis har Finansdepartementet lagt til grunn at bestemmelsen om personalrabatt på varer også gjelder for tjenester. Dette gjelder f.eks. dersom det gis personalrabatt på leie av formuesobjekter som også leies ut i arbeidsgivers virksomhet.

  Rabatten anses som rimelig dersom:

  • prisen den ansatte betaler for varen eller tjenesten ikke er lavere enn arbeidsgivers kostpris inkl. indirekte kostnader og
  • rabatten normalt ikke er større enn storkunderabatter

  Oppfyller ikke rabatten disse kriteriene, vil fordelen den ansatte oppnår være skattepliktig fullt ut.

  Skattefrie personalrabatter føres på inntektskonto tilhørende den varen eller tjenesten som kjøpes med faktisk kjøpspris. Dersom kjøpsprisen er så lav at det i tillegg til salget dreier seg om gave vil fordelen være skattepliktig fullt ut.

  Stikkord:

  • ansattrabatt,
  • fordel rabatt ansatt,
  • personalrabatt,
  • personalrabatter,
  • rabatt,
  • rabatt ansatt,
  • rabatter,
  • rabatter ansatt,
  • rabatter personal,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • arbeidstager,
  • ansatt,
  Personalrabatter
  428 1394 98 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan