PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Drift og vedlikehold av kjøretøy

  Persontransportvirksomhet

  • D7000 Drivstoff transportmiddel 1
  • D7020 Vedlikehold transportmiddel 1
  • D7040 Forsikring transportmiddel 1
  • D7090 Annen kostnad transportmiddel 1
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Det er fradrag på merverdiavgift på drift og vedlikehold for alle kjøretøy som brukes i persontransportvirksomhet, jf. mval. § 8-4 (1) bokstav c.

  Bokføring

  Ved bokføring av drifts- og vedlikeholdskostnader ved bilhold benyttes kontoer som konto 7000 Drivstoff transportmiddel 1, konto 7020 Vedlikehold transportmiddel 1, konto 7040 Forsikring transportmiddel 1 og konto 7090 Annen kostnad transportmiddel 1.

  For mer detaljert informasjon gå inn på kontoene.

  Stikkord:

  • bensin,
  • bergingstjeneste,
  • bilberging,
  • bilreperasjoner,
  • bilvask,
  • bruksbåt,
  • buss,
  • bytte bilrute,
  • bytte frontrute,
  • diesel,
  • dieselolje,
  • dieselutgifter,
  • driftskostnader,
  • driftsutgifter,
  • drivstoff,
  • drosje,
  • drosjebiltransport,
  • eu-kontroll,
  • frostvæske,
  • garasjeleie,
  • garasjeplass,
  • gass,
  • kjøretøykontroll,
  • minibuss,
  • motorolje,
  • persontransportvirksomhet,
  • reservedeler,
  • skifte bilrute,
  • skifte frontrute,
  • sporavgift,
  • startkabler,
  • taxi,
  • vask av bil,
  • vaske bil,
  • vindusviskere,
  • rehabillitering,
  • kommandittselskap,
  • driftkostnader,
  • idrett,
  • fjernsyn,
  • leasing,
  • reparasjon,
  Drift og vedlikehold av kjøretøy
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan