Kjøp og påkostning av kjøretøy

Drift og vedlikehold av kjøretøy

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
7000 Drivstoff transportmiddel 1
Debet
7020 Vedlikehold transportmiddel 1
Debet
7040 Forsikring transportmiddel 1
Debet
7090 Annen kostnad transportmiddel 1
Debet

Merverdiavgift

Det er fradrag på merverdiavgift på drift og vedlikehold for alle kjøretøy som brukes i persontransportvirksomhet, jf. mval. § 8-4 (1) bokstav c.

Bokføring

Ved bokføring av drifts- og vedlikeholdskostnader ved bilhold benyttes kontoer som konto 7000 Drivstoff transportmiddel 1, konto 7020 Vedlikehold transportmiddel 1, konto 7040 Forsikring transportmiddel 1 og konto 7090 Annen kostnad transportmiddel 1.

For mer detaljert informasjon gå inn på kontoene.

Stikkord: bensin, bergingstjeneste, bilberging, bilreperasjoner, bilvask, bruksbåt, buss, bytte bilrute, bytte frontrute, diesel, dieselolje, dieselutgifter, driftskostnader, driftsutgifter, drivstoff, drosje, drosjebiltransport, eu-kontroll, frostvæske, garasjeleie, garasjeplass, gass, kjøretøykontroll, minibuss, motorolje, persontransportvirksomhet, reservedeler, skifte bilrute, skifte frontrute, sporavgift, startkabler, taxi, vask av bil, vaske bil, vindusviskere, drivstoff, rehabillitering, kommandittselskap, driftkostnader, diesel, bensin, taxi, idrett, fjernsyn, leasing, drosje, reparasjon

Leie av personkjøretøy

Utleie av kjøretøy

Salg av persontransport (innenlands)

Formidling av persontransport (innenlands)

Formidling av persontransport (innenlands), unntak

Salg av persontransport med tilknytning til utlandet (kabotasje)

Formidling av persontransport (utenlands)