Kjøp og påkostning av kjøretøy

Drift og vedlikehold av kjøretøy

Leie av personkjøretøy

Utleie av kjøretøy

Salg av persontransport (innenlands)

Formidling av persontransport (innenlands)

Formidling av persontransport (innenlands), unntak

Salg av persontransport med tilknytning til utlandet (kabotasje)

Formidling av persontransport (utenlands)

MVA
52 Utførsel av varer og tjenester, 0 %
Konto
3125 Salgsinntekt tjenester, utførsel, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Formidling av persontransporttjenester er også fritatt fra avgiftsplikten på samme kriterier som salg av tjenestene, se mval. § 6-29.

Siden formidling av persontransporttjenester er en fjernleverbar tjeneste, se mval. § 6-22 annet ledd, er omsetningen avgiftsfri til bl.a. næringsdrivende hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet. For privatpersoner som er bosatt i utlandet, vil formidlingen av persontransporttjenesten være avgiftsfri som helt ut til bruk utenfor område, med mindre personen befinner seg innenfor området når tjenesten ytes. Selve persontransporttjenestene som ytes innenfor merverdiavgiftsområdet er avgiftspliktig med lav sats. Se SKD 130504. Se også SKD 240604 og SKD 021205.

Omsetning av varer og tjenester (i utenlands fart)

Det er fritak for merverdiavgift på omsetning av varer og tjenester:

  • til fartøy på minst 15 meter dersom det i utenriks fart frakter varer eller driver persontransport mot vederlag, se mval. § 6-30 (2) og fmva. § 6-30
  • på fartøy der varene forbrukes utenfor merverdiavgiftsområdet, men hvor leveringen skjer i merverdiavgiftsområdet, se mval. § 6-30 (4) og fmva. § 6-30
  • til bruk ved yrkesmessig luftfartsvirksomhet når luftfartøyet går i utenriks fart, se mval. § 6-31 og fmva. § 6-31
  • omsetning av serveringstjenester ombord på cruiseskip som er innenfor norsk avgiftsområde på gjennomfart som del av et internasjonalt cruise, se SKD 130504. Cruise langs norskekysten som ikke er en del av et internasjonalt cruise, vil imidlertid måtte anses som avgiftspliktig persontransport.
Stikkord: provisjonsinntekt, reisebyrå, reiselivselskap, turoperatør, foretak, idrett, kommandittselskap