PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Leie av personkjøretøy

  Persontransportvirksomhet

  • D6440 Leie transportmidler
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Personkjøretøy er definert i fmva. § 1-3-1. Varebil klasse 1 ble likestilt med personkjøretøy i merverdiavgiftsregelverket med virkning fra 1. juli 2004.

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for inngående merverdiavgift på leie av personbiler som brukes i persontransportvirksomhet, jf. mval. § 8-4 (1) bokstav c.

  Leie av kjøretøy som ikke faller inn under definisjonen av personkjøretøy og som brukes i persontransportvirksomhet, er uavhengig om det blir bruk i persontransportvirksomhet, fradragsberettiget for inngående merverdiavgift på leiebeløpet, se mval. § 8-1.

  Stikkord:

  • avgiftsfri omsetning,
  • bruksbåt,
  • buss,
  • drosje,
  • drosjebiltransport,
  • ferje,
  • fly,
  • havrafting,
  • hestedoninger,
  • hestedrosje,
  • kabelbaner,
  • leasing,
  • leiebil,
  • passasjerer,
  • personbefordring,
  • skiheiser,
  • taxi,
  • t-bane,
  • tog,
  • trikk,
  • salg,
  • jernbane,
  • ferge,
  • personbil,
  • skiheis,
  • sport,
  • tv,
  • ks,
  Leie av personkjøretøy
  451 1458 104 75 722

  Kontering

  Satser

  Kontoplan