PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av persontransport (innenlands)

  Persontransportvirksomhet

  • K3050 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, lav sats
  • MVA33 - utgående mva, 12 %

  Merverdiavgift

  Det skal beregnes omsetning med lav sats i forbindelse med persontransport med f.eks. bil, buss, tog, bane, trikk, ferge, båt, helikopter og fly, se mval. § 5-3. Dette er uavhengig av om transport skjer i eller utenfor rute og omfatter bl.a. kollektivtransporten og drosjenæringen. Se mer om avgrensning av området for den reduserte satsen i SKD 050304 pkt. 1. Redusert sats for persontransporttjenester gjelder for alle omsetningsledd av persontransporttjenester.

  I de fleste tilfeller vil det ikke være noe problem å avgjøre om noe er en tjeneste som gjelder persontransport. Det kan imidlertid oppstå avgrensningsspørsmål, og i disse tilfellene må det tas utgangspunkt i hva som er en naturlig språklig forståelse av uttrykket "persontransport", der det vil være et sentralt spørsmål om reisemomentet er av underordnet betydning eller ikke. Se ot.prp. 1 (2003-2004) kap. 19.1.5.2. Dette gjelder blant annet hvalsafari, hundekjøring/hundespann, scootersafari osv. der en del kan gjelde persontransport og en del omvisningstjenester. Det forutsettes at vederlaget for den delen som gjelder omvisningstjenester, og som er unntatt fra loven, se mval. § 3-7 (3), skilles ut som omsetning unntatt fra merverdiavgiftsloven. Den delen av omsetningen som gjelder persontransport beregnes med lav sats. Dersom omvisningen er gratis vil tjenesten i sin helhet regnes som persontransport.

  Det er ikke noen krav at reisen må går fra et sted til et annet, slik at rundturer der reisemomentet ikke er helt underordnet, kommer inn under unntaket for personbefordring. Team Sail-dommen RT 2005/1550 viser at terskelen for hva som kan anses å være persontransport er lav, og dette må hensyntas i vurderingen av reisemomentets betydning. I dommen ble det lagt vekt på at persontransporten var en nødvendig del av tjenesten og at opplevelsen var avhengig av seilturen, dessuten var deltakerinnsatsen så beskjeden at reisemomentet ved tjenesten ikke var av underordnet betydning. Eksempler på rundturer som går inn under unntaket for persontransport er minitog, busser, hestedoninger, hundespann, reinsdyr med pulk, båt (bl.a. fjordcruise), havrafting o.l.

  Omfatter også
  • Ferging av kjøretøy med fører, se mval. § 5-4 (1)
  • Transport av bagasje som passasjerer tar med seg og som det ikke betales særskilt for
  • Transport av gods, herunder dyr, som passasjerer selv bringer med seg på tog, trikk eller buss og som det løses personbillett for
  • "Pet in cabin" under flyreiser, selv om personbillett ikke løses for dyret, forutsatt at passasjeren selv har med seg dyret som håndbagasje
  • Transport med skiheiser, kabelbaner o.l. slik at heiskort og billetter skal beregnes med redusert sats, se ot.prp. 1 (2003-2004) kap. 19.1.2.2
  • Transport med heis
  • Fangetransport inkl. vakthold og sikring i forbindelse med transporten, se SKD 030604
  • Utleie av kjøretøy med fører for persontransport (likestilles med taxivirksomhet)
  • Utleie av fartøy under 15 meter med fører og evt. mannskap for persontransport
  • Gebyr for å endre reise, se SKD 050304 pkt. 6 avsnitt 5 eller avbestillingsgebyr som reelt sett er betaling for administrative tjenester, se SKD 031204
  • Persontransportvirksomheters egen omsetning av rabattkort mv. som kun gir rabatt ved kjøp av persontransporttjenester fra vedkommende transportør, se SKD 050304 pkt. 7
  Omfatter bl.a. ikke
  • Transport av bagasje som passasjerer betaler særskilt for er ansett som varetransport og behandles derfor etter reglene for varetransport
  • Turer med vannskitrekk
  • Utleie av kjøretøy uten fører
  • Utleie av fartøy med/uten fører og evt. mannskap på minst 15 meter, er fritatt for avgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 6-9 (4) b
  • Ambulansetransport og annen syketransport som er særskilt innrettet for dette formålet (f.eks. bil, båt, fly/helikopter, se mval. § 3-2 sjette ledd
  • Avbestillingsgebyr for reiser dersom dette anses som en erstatning for disponeringstap anses ikke som vederlag for tjenesten, se SKD 050304 pkt. 6 avsnitt 4
  • Gebyr i forbindelse med erstatning av tapt reisebevis, se SKD 050304 pkt. 6 avsnitt 6
  • Tips til taxisjåfør skal ikke avgiftsberegnes, se SKD 050304 pkt. 6 avsnitt 2

  Stikkord:

  • alpinanlegg,
  • bane,
  • bilferge,
  • billetter,
  • billettformidling,
  • bruksbåt,
  • buss,
  • bussbillett,
  • båt,
  • dagskort,
  • drosje,
  • drosjebiltransport,
  • elgsafari,
  • ferger,
  • fjordcruise,
  • fly,
  • flybuss,
  • flybussbillett,
  • flytog,
  • flytogbillett,
  • heiskort,
  • jernbane,
  • limousin,
  • moms lav sats,
  • mva lav sats,
  • personbefordring,
  • persontransporttjenester,
  • persontransportvirksomhet,
  • reisebyrå,
  • reiselivselskap,
  • skiheiser,
  • slalåmbakke,
  • taubaner,
  • taxi,
  • tog,
  • togbillett,
  • trikk,
  • trikkebilletter,
  • turoperatører,
  • ferje,
  • kommandittselskap,
  • bussbilett,
  • idrett,
  • mva,
  • merverdiavgift,
  • moms,
  • foretak,
  • skitrekk,
  • omsetning,
  Salg av persontransport (innenlands)
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan