PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utleie av kjøretøy

  Persontransportvirksomhet

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Det skal beregnes utgående merverdiavgift på utleie av kjøretøy, se mval. § 3-1.

  Merk at dersom det er gjort fradrag for mva på personkjøretøy i utleievirksomhet eller som middel i persontransportvirksomhet, og kjøretøyet selges eller omdisponeres til ikke fradragsberettiget bruk før det har gått tre år (2014 og tidligere) eller fire år (f.o.m. 1. januar 2015) (fra registreringsdato), skal den fradragsførte merverdiavgiften tilbakeføres. Se mval. § 9-6 og tema Salg av brukte kjøretøy (driftsmiddel) - Tilbakeføring av tidligere fradragsført mva.

  Unntak

  Utleie av fartøy med/uten fører og evt. mannskap på minst 15 meter, herunder chartring (utleie av fartøy med besetning), er fritatt for avgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 6-9 (4) b.

  Bokføring

  Ved utleie av varige driftsmidler så kan konto 3611 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig, benyttes.

  Stikkord:

  • bruksbåt,
  • buss,
  • drosje,
  • drosjebiltransport,
  • leasing,
  • taxi,
  • utleiebil,
  • kommandittselskap,
  • idrett,
  • leie,
  Utleie av kjøretøy
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan