PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Regnskap

  Planering av jordbrukseiendom

  Se nærmere om regnskapsmessig behandling av opparbeidelse av tomter.

  Kostnader ved planering som aktiveres

  Konto Kontonavn Mva kode D/K
  1191 Bakkeplanering 1 Debet
  Leverandørkonto Kredit

  Kostnader til nydyrking som kostnadsføres

  Konto Kontonavn Mva kode D/K
  6652 Nydyrking, materiell og arbeid 1 Debet
  Leverandørkonto Kredit

  Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

  Stikkord:

  • landbruk,
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan