PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg

  Plattformer og rørledninger

  • K3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri
  • K3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg
  • MVA5 - innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0%

  Merverdiavgift

  Omsetning av oljeboringsplattformer og andre flyttbare plattformer til bruk i petroleumsvirksomhet er avgiftsfri omsetning, se mval. § 6-11 (1).

  Fritaket omfatter også:

  • driftsutstyr som leveres sammen med slike plattformer, se mval. § 6-11 (1)
  • salg av slike plattformer til bruk utenfor MVA-området, se mval. § 6-21

  Stikkord:

  • boreplattformer,
  • flyttbare,
  • nordsjøen,
  • offshore,
  • oljeboring,
  • oljeboringsplattformer,
  • oljeinstallasjoner,
  • petroleumsvirksomhet,
  • platformer,
  • reservedeler,
  • rigger,
  • sokkelvirksomhet,
  • innstallasjoner,
  • salg,
  • ks,
  429 1408 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan