PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - tilknyttede varer og tjenester

  Plattformer og rørledninger

  • K3100 Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri
  • K3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri
  • MVA5 - innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %

  Merverdiavgift

  Følgende er fritatt for merverdiavgift i siste omsetningsledd:

  • Omsetning av varer og tjenester i form av nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold av oljeboringsplattformer og andre flyttbare plattformer til bruk i petroleumsvirksomhet, se mval. § 6-11 (2)
  • Berging av plattformer som nevnt i mval. § 6-11 (1), se mval. § 6-11 (3)
  • Omsetning av varer og tjenester i form av nybygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold av rørledninger mellom havområder utenfor MVA-området og land, se mval. § 6-11 (4)

  Stikkord:

  • boreplattformer,
  • bygging,
  • driftsutstyr,
  • gassledninger,
  • grunnboring,
  • grunnundersøkelser,
  • landanlegg,
  • nordsjøen,
  • nybygging,
  • offshore,
  • oljeboringsplattformer,
  • oljeinstallasjoner,
  • ombygging,
  • pipeline,
  • reparasjon,
  • reservedeler,
  • rigger,
  • sokkelvirkosmhet,
  • vedlikehold,
  • nye,
  • innstallasjoner,
  • instalasjoner,
  • omsetning,
  Salg - tilknyttede varer og tjenester
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan