PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utleie

  Plattformer og rørledninger

  • K3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri
  • K3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftsfri
  • MVA5 - innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %

  Merverdiavgift

  Utleie av oljeboringsplattformer og andre flyttbare plattformer til bruk i petroleumsvirksomhet er avgiftsfri omsetning, se mval. § 6-11 (1).

  Fritaket omfatter også:

  • driftsutstyr som leveres/leies ut sammen med slike plattformer, se mval. § 6-11 (1)
  • utleie av slike plattformer til bruk utenfor MVA-området

  Stikkord:

  • boreplattformer,
  • nordsjøen,
  • offshore,
  • oljeinstallasjoner,
  • plattformer,
  • rigger,
  • rørledninger,
  • sokkelvirksomhet,
  • innstallasjoner,
  • instalasjoner,
  • kommandittselskap,
  • leasing,
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan