Kjøp / innførsel

MVA
85 Grunnlag innførsel av varer som det ikke skal beregnes mva av, 0 %

Merverdiavgift

Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved:

  • innførsel av plattformer og driftsutstyr som nevnt i mval. § 6-11 (1). Det samme gjelder for gjeninnførsel av slike varer etter ombygging, reparasjon eller vedlikehold utenfor merverdiavgiftsområdet. Se mval. § 7-5 (1)
  • når eierskap innfører varer til bruk i forbindelse med bygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold av rørledninger i petroleumsvirksomhet. Dvs. at avgiftsfritaket f.eks. ikke gjelder for underleverandører når de innfører tilsvarende varer. Se mval. § 7-5 (2)
  • innførsel av deler av plattformer som nevnt i mval. § 6-11 (1) dersom delene innføres for destruksjon eller bruk i undervisningsvirksomhet ved skoler og institusjoner. Se mval. § 7-5 (3)

På denne måten vil merverdiavgiftsbehandlingen være likt for innførsel som for innenlands kjøp av plattformer og driftsutstyr. Se avgiftsfritaket ved innenlandsk omsetning mval. § 6-1 (1)

Stikkord: reservedeler, erverv, import

Salg

Salg - tilknyttede varer og tjenester

Utleie