Kjøp / innførsel

Salg

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3100 Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri
Kredit
3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning av oljeboringsplattformer og andre flyttbare plattformer til bruk i petroleumsvirksomhet er avgiftsfri omsetning, se mval. § 6-11 (1).

Fritaket omfatter også:

  • driftsutstyr som leveres sammen med slike plattformer, se mval. § 6-11 (1)
  • salg av slike plattformer til bruk utenfor MVA-området, se mval. § 6-21
Stikkord: boreplattformer, flyttbare, nordsjøen, offshore, oljeboringsplattformer, oljeinstallasjoner, petroleumsvirksomhet, platformer, reservedeler, rigger, sokkelvirksomhet, innstallasjoner, instalasjoner, kommandittselskap, omsetning

Salg - tilknyttede varer og tjenester

Utleie