Innkjøp til lotterier eller konkurranser

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7430 Gave, ikke fradragsberettiget
Debet

Merverdiavgift

Hovedregelen er at det ikke er fradrag for inngående merverdiavgift på innkjøp av varer som gis ut som gaver eller deles ut i reklameøyemed, herunder premier i lotterier eller konkurranser, se mval. § 8-3 (1) f.

Unntak

Dersom verdien av varen som gis i premie er bagatellmessig, er det fradrag for inngående merverdiavgift på innkjøp av premien, se mval. § 8-1 og 8-3 (1).

Skatt

Kontantbeløp, gjenstander mv. som gis som premie i lotterier, anses vanligvis som gaver, og er ikke fradragsberettiget. Slike premier bokføres på konto 7430 Gave, ikke fradragsberettiget. Det gis likevel fradrag for den delen av beløpet som representerer reklameverdi for bedriften. Verdien settes til den reelle reklameverdien, og bokføres på konto 7329 Annen reklamekostnad, se FSSD § 6-21-5 (2).

Om skatteplikten for mottaker av premien, se temaet om Mottak av premier fra andre enn arbeidsgiver.

Stikkord: flakslodd, flaxlodd, gavekort konkurranse, premie kunde, premiering, kommandittselskap, presang, erverv

Uttak fra eget lager