Innkjøp til lotterier eller konkurranser

Uttak fra eget lager

Merverdiavgift

Dersom premien tas ut fra eget lager for å brukes i egen virksomheten, skal alminnelig omsetningsverdi legges til grunn. Det skal beregnes uttaksmva på varen/tjenesten, se mval. § 3-23.

Bokføring

Det brukes forskjellige kontoer og mva-koder ut i fra hvilken vare eller tjeneste uttaket gjelder.
Her er en oversikt over forslag til konto og mva-kode for de ulike uttakstypene:

Type vare/tjenesteKontoMva-kode
Varer, høy satskonto 3060 Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats3
Tjenester, høy satskonto 3070 Uttak av tjenester, avgiftspliktig, høy sats3
Varer, middel satskonto 3063 Uttak av varer, avgiftspliktig, middels sats31
Tjenester, lav satskonto 3074 Uttak av tjenester, avgiftspliktig, lav sats33
Varer, avgiftsfrittkonto 3160 Uttak av varer, avgiftsfritt5
Tjenester, avgiftsfrittkonto 3170 Uttak av tjenester, avgiftsfritt5
Stikkord: gave, konkurranse, lageruttak, premiering, uttaksmoms, presang, uttaksmva, uttaksmerverdiavgift, kommandittselskap