PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Innkjøp til lotterier eller konkurranser

  Premier

  • D7430 Gave, ikke fradragsberettiget
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Hovedregelen er at det ikke er fradrag for inngående merverdiavgift på innkjøp av varer som gis ut som gaver eller deles ut i reklameøyemed, herunder premier i lotterier eller konkurranser, se mval. § 8-3 (1) f.

  Unntak

  Dersom verdien av varen som gis i premie er bagatellmessig, «Satser -> Bagatellmessig verdi», er det fradrag for inngående merverdiavgift på innkjøp av premien, se mval. § 8-1 og 8-3 (1).

  Skatt

  Kontantbeløp, gjenstander mv. som gis som premie i lotterier, anses vanligvis som gaver, og er ikke fradragsberettiget. Slike premier bokføres på konto 7430 Gave, ikke fradragsberettiget. Det gis likevel fradrag for den delen av beløpet som representerer reklameverdi for bedriften. Verdien settes til den reelle reklameverdien, og bokføres på konto 7329 Annen reklamekostnad, se FSSD § 6-21-5 (2).

  Stikkord:

  • flakslodd,
  • flaxlodd,
  • gavekort konkurranse,
  • premie kunde,
  • premiering,
  • presang,
  • ks,
  • kjøp,
  Innkjøp til lotterier eller konkurranser
  289 1176 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan