PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Uttak fra eget lager

  Premier

  • K3061 Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats
  • MVAUttaks mva

  Merverdiavgift

  Dersom premien tas ut fra eget lager for å brukes i egen virksomheten, skal alminnelig omsetningsverdi legges til grunn. Det skal beregnes uttaksmva på varen/tjenesten, se mval. § 3-23.

  Dersom uttaket gjelder avgiftsfrie varer/tjenester skal konto 3160 brukes på varer og konto 3170 brukes for tjenester.

  Dersom det gjelder uttak av varer med middels sats eller tjenester med middels-/lavsats, skal tilsvarende inntektskonti brukes.

  Bokføring

  Ved uttak av varer benyttes konto 3061 Uttak av varer, avgiftspliktig og ved uttak av tjenester benyttes konto 3071 uttak av tjenester, avgiftspliktig.

  Stikkord:

  • gave,
  • konkurranse,
  • lageruttak,
  • premiering,
  • uttaksmoms,
  • uttaksmva,
  • presang,
  • mva,
  • ks,
  • moms,
  Uttak fra eget lager
  268 1053 79 13 995

  Kontering

  Satser

  Kontoplan