PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Uttak fra eget lager

  Premier

  • MVASe kommentar

  Merverdiavgift

  Dersom premien tas ut fra eget lager for å brukes i egen virksomheten, skal alminnelig omsetningsverdi legges til grunn. Det skal beregnes uttaksmva på varen/tjenesten, se mval. § 3-23.

  Bokføring

  Det brukes forskjellige kontoer og mva-koder ut i fra hvilken vare eller tjeneste uttaket gjelder.
  Her er en oversikt over forslag til konto og mva-kode for de ulike uttakstypene:

  Type vare/tjeneste Konto Mva-kode
  Varer, høy sats

  konto 3060 Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats

  3
  Tjenester, høy sats

  konto 3071 Uttak av tjenester, avgiftspliktig, høy sats

  3
  Varer, middel sats

  konto 3063 Uttak av varer, avgiftspliktig, middels sats

  31
  Tjenester, lav sats

  konto 3074 Uttak av tjenester, avgiftspliktig, lav sats

  33
  Varer, avgiftsfritt konto 3160 Uttak av varer, avgiftsfritt 5
  Tjenester, avgiftsfritt konto 3170 Uttak av tjenester, avgiftsfritt 5

  Stikkord:

  • gave,
  • konkurranse,
  • lageruttak,
  • premiering,
  • uttaksmoms,
  • presang,
  • uttaksmva,
  • mva,
  • ks,
  • moms,
  Uttak fra eget lager
  289 1176 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan