PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Vervepremier

  Premier

  • D7300 Salgskostnad
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Vervepremier som ansatte mottar fra arbeidsgiver i forbindelse med nyansettelser og anbefaling av kandidater.

  Merverdiavgift

  Dersom vervepremien består av en gjenstand, vil det ikke være fradragsrett for inngående merverdiavgift ved anskaffelse av denne gjenstanden, se mval. § 8-3 (1) d.

  Lønn

  Vervepremier i arbeidsforhold anses som lønn/naturalytelser.

  A-melding

  Dersom arbeidstaker mottar vervepremier i arbeidsforholdet, skal premien innrapporteres på a-meldingen som Kontantytelse - Annet eller Naturalytelse- Annet

  Unntak

  Vervepremien kan utbetales skattefritt til den ansatte dersom beløpet kan gå inn i det årlige beløpet for skattefrie gaver i ansettelsesforholdet.

  Stikkord:

  • premiering,
  • rekruttering,
  • vervepremie,
  • vervpremie,
  Vervepremier
  289 1175 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan