Salgsdokument

Kjøpsdokument

Proformafaktura kan ikke brukes som dokumentasjon for bokføring av vare- eller tjenestekjøp. Kjøpsdokumentet skal være den ordinære fakturaen som selger har utstedt. Se bff. § 5-5-1 første ledd.

Ved import av varer fra utlandet brukes proformafaktura som grunnlagsdokumentasjon knyttet til innførselsdeklarasjon, se tollforskriften § 4-12-1 tredje ledd første punktum, jf. bff. § 5-5-2. Slik dokumentasjon skal ligge vedlagt tollfakturaen eller faktura fra speditør.

Stikkord: erverv, salgsdokumentasjon, salgsdokument