PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salgsdokument

  Proformafaktura

  Et salgsdokument som omhandler avgiftspliktige varer eller tjenester skal som hovedregel utstedes etter at den avgiftspliktige varen eller tjenesten er levert, se bff. § 5-2-2. I enkelte tilfeller kan faktura allikevel utstedes før varen eller tjenesten er levert. Mer om dette kan du lese om på temaet om forskuddsfakturering ved salg av varer og tjenester.

  Proformafaktura kan brukes ved eksport av varer ut av Norge, men kun i de tilfeller der leveransen ikke inneholder handelsvarer, altså ikke er ordinær avgiftspliktig omsetning, og mottaker ikke skal betale for varen. Dette gjelder f.eks. gaver, vareprøver, reklamemateriell, gratis erstatningsleveranser, garantireparasjoner ol. Proformafaktura er vedlagt slike forsendelser ved varedeklarering, og tollmyndighetene bruker proformafakturaen for å dokumentere varenes reelle verdi slik at de har grunnlag for beregning av toll og avgifter.

  Proformafakturaen skal inneholde

  1. Tittel "Proforma Invoice"
  2. Dato for proformafakturaen
  3. Navn og fullstendig adresse til avsender
  4. Navn og fullstendig adresse til adressat/mottaker
  5. Antall (f.eks: 2 par, 2 stk)
  6. Nøyaktig beskrivelse av innholdet. Det er ikke nok å skrive for eksempel vareprøve, gave, klær eller reservedeler.
  7. Tolltariffnummer/varenummer - fra tolltariffen
  8. Totalverdi og myntenhet (f.eks: Norske kroner)
  9. Årsak til eksport (f.eks: defekt vare, under annet: f.eks vareprøve)
  10. Foretak: signatur eller autorisasjonsnummer for at varene har godkjent opprinnelse og kan oppnå tollfordeler.
  11. Følgende tekst skal oppgis: "No charge. Value for customs purposes only."

  Stikkord:

  • pro forma invoice,
  • proforma invoice,
  • faktura,
  • salgslegitimasjon,
  • kvittering,
  • salgsdokumentasjon,
  • salgsdokument,
  Salgsdokument
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan