PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp - fjernleverbare tjenester

  Programvare og datasystemer

  • D6552 Programvare anskaffelse

  Merverdiavgift

  Kjøp av programvare over internett anses som fjernleverbare tjenester. Dersom selger av programvaren har sin virksomhet utenfor mva-området vil programvaren være fakturert uten mva ved ankomst mva-området. Mottakeren, næringsdrivende eller offentlig virksomhet, av programvaren skal beregne og innbetale utgående avgift gitt at tjenesten er mva-pliktig i mva-området. Dette gjøres ved snudd avregning, se mval. § 3-30 (1), (2), (3). Beregningsgrunnlaget som skal legges til grunn for beregning av den utgående avgiften er vederlaget, se mval. § 4-12 (1). Når mottakeren anskaffer tjenesten til bruk i den avgiftspliktig virksomhet vil de ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift, se mval. § 8-1.

  Kjøper er privatperson

  Dersom kjøper av programvaren er en privatperson eller andre mottakere enn næringsdrivende/offentlig virksomhet, skal den utenlandske virksomheten fakturere vederlaget inkl. mva. (gjelder fom. 1. juli 2011), se mval. § 3-30 (4). Se også tema «Salg av elektroniske tjenester -> Mottaker er innenfor mva-området».

  Bokføring

  Dersom det gjelder vedlikeholdskostnader kan dette bokføres på konto 6553 Programvare årlig vedlikehold.

  Se også temaet «Fjernleverbare tjenester - snudd avregning -> Fjernleverbare tjenester - snudd avregning».

  Stikkord:

  • antivirus,
  • database,
  • datakostnader,
  • dataprogrammer,
  • dataprogramvare,
  • datasystem,
  • datasystemer,
  • datautgifter,
  • EDB,
  • edb kostnader,
  • EDB-software,
  • fjernkjøp,
  • kjøp over internett,
  • lisensavgift,
  • lisenser,
  • lisenskostnader,
  • nettbutikk,
  • nettkjøp,
  • omvendt avgiftsplikt,
  • programvare,
  • programvare og datasystemer,
  • programvarer,
  • reverse charge,
  • saldoavskrivning,
  • software,
  • utenlandske tjenester,
  • virusprogram,
  • netthandling,
  • Kostand,
  • avskrivning,
  • kjøp,
  • mva,
  • kostnad,
  Kjøp - fjernleverbare tjenester
  413 1370 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan