PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Lisenskostnader

  Programvare og datasystemer

  • D6420 Leie datasystemer
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for inngående merverdiavgift på årlige lisenskostnader, se mval. § 8-1.

  Lisenser gir bruksrett til programvare eller datasystemer og kostnadsføres løpende.

  Eksempel

  Abonnements- og installasjonskostnader i forbindelse med kjøp av elektronisk kjørebok føres mot konto 6420 Leie datasystemer. Kostnadsføring av selve enheten kan føres mot konto 6540 Inventar, gitt at kriteriene for aktivering ikke er oppfylt, se «Satser -> Aktivering».

  Stikkord:

  • CAD,
  • DAK,
  • DAP,
  • database,
  • datakostnader,
  • datalisens,
  • datalisenser,
  • dataprogrammer,
  • dataprogramvare,
  • datasystem,
  • datasystemer,
  • datautgifter,
  • EDB,
  • edb kostnader,
  • EDB-software,
  • fakturaprogram,
  • internettjenester,
  • kjøreboklisens,
  • leieavgift,
  • leiekostnad,
  • lisensavgift,
  • lisenskostnad,
  • oppslagsverk,
  • programvare,
  • programvare og datasystemer,
  • programvarer,
  • saldoavskrivning,
  • serverplass,
  • skylagring,
  • software,
  • webhosting,
  • webhotell,
  • kmva,
  • faktureringsprogram,
  • kjøreliste,
  • leasing,
  • Kostand,
  • faktura,
  • avskrivning,
  • mva,
  • kostnad,
  415 1379 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan