PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - fysisk medium

  Programvare og datasystemer

  • K3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Programvaren bokføres som en vare dersom den leveres på fysisk medium, se mval. § 1-3 (1) b, og det skal beregnes utgående merverdiavgift etter mval. § 3-1 (1).

  Se «Programvare og datasystemer -> Salg og vedlikehold - digitalt medium» for når programvaren anses som tjeneste.

  Stikkord:

  • dataprogrammer,
  • dataprogramvare,
  • datasystem,
  • datasystemer,
  • EDB,
  • edb kostnader,
  • programvare,
  • programvare og datasystemer,
  • programvarer,
  • saldoavskrivning,
  • software,
  • Kostand,
  • salg,
  • avskrivning,
  • mva,
  • kostnad,
  Salg - fysisk medium
  413 1369 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan