PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg og vedlikehold - digitalt medium

  Programvare og datasystemer

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Programvaren bokføres som en tjeneste dersom den leveres digitalt, se mval. § 1-3 (1) c, f.eks. over nettet, og det skal beregnes utgående merverdiavgift etter mval. § 3-1 (1).

  Følgende anses også som tjenester:

  • vedlikeholdstjenester
  • salg av rettigheter til bruk av programvaren
  • skreddersydd og individualisert programvare, uansett hvilken leveringsform som benyttes

  For opplæring i forbindelse med salg av programvare og avgrensning mellom avgiftspliktig opplæring og undervisning som er unntatt fra loven, se «MVA-håndboken -> § 3-5. Undervisningstjenester mv.» og tema «Undervisning og kurs».

  Stikkord:

  • antivirus,
  • CAD,
  • DAK,
  • DAP,
  • database,
  • dataprogrammer,
  • dataprogramvare,
  • datasystem,
  • datasystemer,
  • EDB,
  • edb kostnader,
  • EDB-software,
  • fakturaprogram,
  • internettjenester,
  • lisensinntekter,
  • opplæring,
  • oppslagsverk,
  • programvare,
  • programvare og datasystemer,
  • programvarer,
  • regnskapsprogram,
  • reservedeler,
  • saldoavskrivning,
  • serverplass,
  • skytjenester,
  • software,
  • virusprogram,
  • webhosting,
  • webhotel,
  • webhotell,
  • reparasjon,
  • intekter,
  • faktureringsprogram,
  • Kostand,
  • faktura,
  • salg,
  • avskrivning,
  • mva,
  • kostnad,
  Salg og vedlikehold - digitalt medium
  413 1369 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan