PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utgiftsføring av programvare og datasystemer

  Programvare og datasystemer

  • D6552 Programvare anskaffelse
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for inngående merverdiavgift på kjøp av programvare og datasystemer til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  For kjøp må aktivering vurderes, se tema «Programvare og datasystemer -> Aktivering av programvare og datasystemer».

  Vedlikeholdskostnader blir ofte fakturert årlig og kostnadsføres løpende.

  Stikkord:

  • applikasjoner,
  • CAD,
  • cloud computing,
  • DAK,
  • DAP,
  • data,
  • database,
  • datakostnader,
  • datalisens,
  • dataprogrammer,
  • dataprogramvare,
  • datasystem,
  • datasystemer,
  • datautgifter,
  • digitalt,
  • domene,
  • domeneavgifter,
  • domenekjøp,
  • domeneleie,
  • domenenavn,
  • domener,
  • EDB,
  • edb kostnader,
  • EDB-software,
  • epost,
  • fakturaprogram,
  • internettdomener,
  • leie domene,
  • lisensavgift,
  • lisenser,
  • lisenskostnad,
  • mail,
  • mailkonto,
  • nettskytjenester,
  • oppdatering,
  • oppslagsverk,
  • programvare,
  • programvare og datasystemer,
  • programvarer,
  • regnskapsprogram,
  • reservedeler,
  • saldoavskrivning,
  • skytjenester,
  • software,
  • faktureringsprogram,
  • leasing,
  • Kostand,
  • faktura,
  • avskrivning,
  • kjøp,
  • mva,
  • kostnad,
  Utgiftsføring av programvare og datasystemer
  413 1369 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan