PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Vedlikehold av programvare og datasystemer

  Programvare og datasystemer

  • D6553 Programvare årlig vedlikehold
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for inngående merverdiavgift på vedlikeholdskostnader i forbindelse med programvare og datasystemer til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  Vedlikeholdskostnader blir ofte fakturert årlig og kostnadsføres løpende.

  Stikkord:

  • dataprogrammer,
  • dataprogramvare,
  • datasystem,
  • datasystemer,
  • EDB,
  • edb kostnader,
  • programvare,
  • programvare og datasystemer,
  • programvarer,
  • saldoavskrivning,
  • software,
  • reparasjon,
  • Kostand,
  • avskrivning,
  • mva,
  • kostnad,
  Vedlikehold av programvare og datasystemer
  415 1379 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan