Hva er prosjektregnskap

Når skal prosjektregnskapet føres

Hvem plikter å føre prosjektregnskap

Den som påtar seg et fysisk rettet bygge- og anleggsoppdrag for egen eller andres regning, plikter å føre prosjektregnskap etter bokføringsforskriften § 8-1-3, 8-1-4 og 8-1-5.

Dette gjelder f.eks. virksomheter som leverer tjenester som:

 • snekkerarbeid,
 • taktekking,
 • maling,
 • rørleggerarbeid,
 • muring,
 • graving og planering og
 • elektrisk arbeid

Følgende vare og tjenesteleverandører må ikke føre prosjektregnskap:

 • produksjon og levering av bygningselementer og andre vareleveranser med mindre det medfølger monteringsarbeid som ikke er ubetydelig
 • mekanisk industri
 • arkitektoppdrag
 • konsulentoppdrag
 • byggleder/prosjektleder
 • foretak som kun driver med utleie av arbeidskraft

Disse tjenestene vil være direkte kostnader i et prosjektregnskapet dersom tjenestene leveres som en del av bygge-/anleggsarbeid.

Stikkord: kommandittselskap

Hvor ofte må prosjektregnskapet utarbeides

Hva må et prosjektregnskap inneholde

Timelister

Oppbevaringskrav