Hva er prosjektregnskap

Når skal prosjektregnskapet føres

Hvem plikter å føre prosjektregnskap

Hvor ofte må prosjektregnskapet utarbeides

Prosjektregnskapet skal utarbeides for hver periode med pliktig regnskapsrapportering, og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned, se bokføringsforskriften § 8-1-3.

Stikkord: kommandittselskap

Hva må et prosjektregnskap inneholde

Timelister

Oppbevaringskrav