Hva er prosjektregnskap

Når skal prosjektregnskapet føres

Det er krav til prosjektregnskap i bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri, se bokføringsforskriften § 8-1-3 jf. bff. § 8-1-1.

Dette gjelder for prosjekter med anbudspris eller anslått omsetningsverdi på over kr 300 000 eksklusive merverdiavgift.

Stikkord: kommandittselskap

Hvem plikter å føre prosjektregnskap

Hvor ofte må prosjektregnskapet utarbeides

Hva må et prosjektregnskap inneholde

Timelister

Oppbevaringskrav