PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Purregebyr ved kjøp

  Purregebyr

  • D7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Generelt

  Purregebyr kan faktureres av fordringshaver ved utsending av en betalingspåminnelse. Dette gebyret skal dekke de omkostningene som påløper i forbindelse med purringen. Føres på konto 7798 Annen kostnad, fradragsberettiget.

  Merverdiavgift

  Purregebyret vil ikke være utfakturert med merverdiavgift, jf. mval. § 4-1 (2).

  Stikkord:

  • gebyr kostnad,
  • gebyrkostnad,
  • kostnad,
  • purregebyr,
  • purreomkostninger,
  • kostand,
  • omkostning,
  • erverv,
  Purregebyr ved kjøp
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan