PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Gavesalg

  Rabatter

  • K3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
  • K3060 Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats

  Merverdiavgift

  Dersom rabatten på en vare eller tjeneste er så stor at salget må anses som et gavesalg, skal den delen av gavens alminnelige omsetningsverdi som det er betalt for, beregne avgift etter reglene for omsetning, mens det for den vederlagsfrie gavedelen, skal beregnes avgift etter reglene for uttak, se mval. § 3-23 d.

  Stikkord:

  • gave,
  • presang,
  • omsetning,
  Gavesalg
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan