PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Rabatter ved kjøp

  Rabatter

  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Rabatter som er forhåndsavtalte, betingede og er gitt i forbindelse med salget skal komme til fradrag i avgiftsgrunnlaget. Dette gjelder både i den utgående og den inngående avgiften, se mval. § 4-2 (2).

  Slike rabatter kan være:

  • forhåndsavtalt reduksjon av vederlag for varen selv om betingelsene inntrer etter salgsavtalens inngåelse
  • hentegodtgjørelse i form av at kjøper godskrives selgers omkostninger ved oppfyllelse av avtalen
  • kjøpeutbytte/kunderabatt som godskrives kjøper direkte i forbindelse med salget
  • kjøpeutbytte som beregnes og godskrives kjøper ved årets slutt dersom:
   • det i salgsøyeblikket er inngått en bindende avtale
   • størrelsen på utbyttet er fastsatt
   • utbyttet er i form av et prisavslag og ikke en andel av overskudd
  • erstatning for hyllevarer som en detaljist mottar fra leverandør når denne blir eneleverandør fordi detaljist slutter å kjøpe fra konkurrenter
  Kontoer for de ulike rabattene er avhengig av type varer som kjøpes
  Type vareforbruk/rabatt Kontantrabatt Kvantumsrabatt Annen innkjøpsprisreduksjon
  Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata konto 4071 konto 4075 konto 4079
  Forbruk av varer under tilvirkning konto 4171 konto 4175 konto 4179
  Forbruk av ferdig tilvirkede varer konto 4270
  Forbruk av innkjøpte varer for videresalg konto 4371 konto 4375 konto 4379

  Stikkord:

  • bonus,
  • innkjøpsrabatt,
  • kick back,
  • kickback,
  • kjøpsutbytte,
  • kontantrabatter,
  • kupongbevis,
  • kvantumsrabatt,
  • prisavslag,
  • rabattkuponger,
  • varebonus,
  • varekjøp,
  • volumrabatt,
  • årsbonus,
  • årsrabatt,
  • erverv,
  • dividende,
  Rabatter ved kjøp
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan