Nye bestemmelser fra 2019

Refusjon inntil sats i takseringsreglene

Refusjon utover sats i takseringsreglene

Refusjon ved fravær fra hjemmet i mindre enn 12 timer