Arbeidsgiver refunderer kostnader til overtidsmat

Lønn

Reglene for når arbeidsgivers refusjon av kostnader til overtidsmat og arbeidsgivers innkjøp av overtidsmat (naturalytelse) er skattefritt for den ansatte, er sammenfallende.

Refusjon av overtidsmat vil være skattefritt for den ansatte dersom følgende kriterier er oppfylt:

  • beløp kan ikke overstige kr 200
  • sammenhengende arbeidstid må minst være 10 timer
  • kostnadene må være dokumentert

jf. FSFIN § 5-15-5 (2).

Måltidet kan spises før den ansatte har arbeidet i 10 timer, så lenge den totale arbeidstiden oppfyller kravet til varighet.

Det anbefales å opprette rutiner i bedriften slik at den ansatte må bekrefte å ha jobbet sammenhengende i 10 timer eller mer de dagene arbeidsgiver refunderer et måltid til den ansatte.

Hvis arbeidsgivers refusjon til et måltid mat ved sammenhengende arbeid over 10 timer overstiger beløpsgrensen på kr 200, er det overskytende beløpet skattepliktig for den ansatte. Dersom kravet til sammenhengende arbeid over 10 timer ikke er oppfylt, vil hele beløpet være skattepliktig for den ansatte.

Satsen på kr 200 er til dekning av selve måltidet, slik at eventuelle kostnader til frakt kan komme i tillegg.

Innrapportering

Dersom kravene for skattefri refusjon til et måltid mat ikke er oppfylt, skal fordelen innrapporteres på a-melding som Andre lønnsytelser (kontantytelse annet).

Stikkord: kostand, omkostning