PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Nye bestemmelser for inntektsåret 2019

  Refusjon av overtidsmat

  Det er foretatt vesentlige endringer ved refusjon av overtidsmat i 2019. De nye reglene likestiller refusjon med arbeidsgivers innkjøp av overtidsmat (naturalytelse). Ved refusjon av overtidsmat vil dette være skattefritt for den ansatte dersom følgende kriterier er oppfylt:

  • beløp kan ikke overstige kr 200
  • sammenhengende arbeidstid må minst være 10 timer
  • kostnadene må være dokumentert

  jf. FSFIN § 5-15-5 2.ledd.

  Måltidet kan spises før den ansatte har arbeidet i 10 timer, så lenge den totale arbeidstiden oppfyller kravet til varighet.

  Det anbefales å opprette rutiner i bedriften slik at den ansatte må bekrefte å ha jobbet sammenhengende i 10 timer eller mer de dagene arbeidsgiver refunderer et måltid til den ansatte.

  Hvis arbeidsgivers refusjon til et måltid mat ved sammenhengende arbeid over 10 timer overstiger beløpsgrensen på kr 200, er det overskytende beløpet skattepliktig for den ansatte. Det samme gjelder hele beløpet hvis kravet til sammenhengende arbeid over 10 timer ikke er oppfylt. Satsen på kr 200 er til dekning av selve måltidet, slik at eventuelle kostnader til frakt kan komme i tillegg.

  A-meldingen

  Dersom kravene for skattefri refusjon til et måltid mat ikke er oppfylt, skal fordelen innrapporteres på a-melding som Kontantytelse - Annet.

  For reglene i inntektsåret 2018, les videre i dette temaet.

  Stikkord:

  • nye,
  Nye bestemmelser for inntektsåret 2019
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan