PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Refusjon inntil Skattedirektoratets forskuddssatser

  Refusjon av overtidsmat

  • D5915 Overtidsmat
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)
  Satser
  Forskuddssats trekkfrie matpenger
  • 2019: Fra og med 2019 gjelder ikke denne satsen.
  • 2018: kr 90
  • 2017: kr 92

  For arbeidstakere som reiser daglig mellom hjem og arbeidssted, men som har så langt fravær at de må spise ett måltid ekstra om dagen utenfor hjemmet, kan arbeidsgiver trekkfritt dekke arbeidstakers kostnader til mat begrenset til Skattedirektoratets forskuddssats (se over).

  Forutsetninger:

  • At arbeidstaker faktisk kjøper mat
  • At arbeidstaker har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben) eller mer.

  Reglene gjelder for inntektsåret 2018.

  Satser

  Matpenger/overtidsmat

  Lønn

  Kravene til skattefri dekning av måltid ved refusjon etter bilag er:

  • beløpet må ikke overstige Skattedirektoratets forskuddssatser, og
  • den ansatte må ha et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben)

  Er begge disse kravene innfridd, vil refusjonen være skattefri, trekkfri, arbeidsgiveravgiftsfri og ikke opplysningspliktig.

  Refunderes det beløp utover Skattedirektoratets forskuddssatser, vil det overskytende være trekk- og avgiftspliktig og skal innrapporteres. Se temaet Refusjon av overtidsmat utover Skattedirektoratets forskuddssatser.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradragsrett på inngående merverdiavgift på utgifter til kost- eller naturalavlønning for virksomhetens innehaver, ledelse og ansatte, se mval. § 8-3 (1) d. Det samme gjelder for utgifter til overtidsmat for innleid personell. Dette er behandlet i klagenemndssak nr. 6801 av 18. oktober 2010, se MVA-håndboken om Kost og naturalavlønning.

  Refusjon inntil Skattedirektoratets forskuddssatser
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan