PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Refusjon utover Skattedirektoratets forskuddssatser

  Refusjon av overtidsmat

  • D5915 Overtidsmat
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)
  • Lønn5230 Fri kost
  • Lønn5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Forskuddssats trekkfrie matpenger
  • 2019: Fra og med 2019 gjelder ikke denne satsen.
  • 2018: kr 90
  • 2017: kr 92

  For arbeidstakere som reiser daglig mellom hjem og arbeidssted, men som har så langt fravær at de må spise ett måltid ekstra om dagen utenfor hjemmet, kan arbeidsgiver trekkfritt dekke arbeidstakers kostnader til mat begrenset til Skattedirektoratets forskuddssats (se over).

  Forutsetninger:

  • At arbeidstaker faktisk kjøper mat
  • At arbeidstaker har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben) eller mer.

  Reglene gjelder for inntektsåret 2018.

  Satser

  Matpenger/overtidsmat

  Lønn

  Dersom arbeidsgiver refunderer utgifter til overtidsmat,

  • beløpet er over Skattedirektoratets forskuddssatser, og
  • den ansatte har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben),

  er den ansatte skattepliktig for det overskytende beløp. Det er trekkplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt på beløpet, og det skal innrapporteres på a-meldingen.

  A-meldingen

  Dersom arbeidsgiver refunderer utgifter til overtidsmat som overstiger statens fastsatte forskuddssater, skal dette innrapporteres på a-melding som Kontantytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradragsrett på inngående merverdiavgift på utgifter til kost- eller naturalavlønning for virksomhetens innehaver, ledelse og ansatte, se mval. § 8-3 (1) d. Det samme gjelder for utgifter til overtidsmat for innleid personell. Dette er behandlet i klagenemndssak nr. 6801 av 18. oktober 2010, se MVA-håndboken om Kost og naturalavlønning.

  Refusjon utover Skattedirektoratets forskuddssatser
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan