PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Refusjon av feriepenger på sykepenger og foreldrepenger

  Refusjon av sykepenger og foreldrepenger

  • D1920 Bankinnskudd

  Temaet behandler reglere rundt refusjon av feriepenger på sykepenger og foreldrepenger.

  Lønn

  Sykepenger

  Arbeidsgiver får refundert feriepenger på sykepenger i samsvar med reglene i folketrygdlovens § 8-33 og ferieloven § 10 nr. 4. Dvs. at det kun er feriepenger for de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret som refunderes.

  Feriepengene utgjør 10,2 prosent av de sykepengene som gir rett til feriepenger. For arbeidstakere som har fylt 59 år i opptjeningsåret, forhøyes prosentsatsen til 12,5.

  Foreldrepenger

  For foreldrepenger vil arbeidsgiver kun få refundert feriepenger for de 12 første ukene i hver stønadsperiode eller med redusert sats 80% av beregningsgrunnlaget, se ftrl. § 14-9 tredje ledd, ytes det feriepenger av de 15 første ukene, se ftrl. § 14-8.

  Feriepengene utgjør 10,2 prosent av de foreldrepengene som gir rett til feriepenger.

  Feriepengeberettiget periode Feriepenge-prosent Aga Lovhjemmel
  Sykepenger 48 første sykepengedager i opptjeningsåret 10,2 % Nei, ftrl. § 23-2 5. ledd ftrl. § 8-33, ferieloven § 10 nr. 4
  Sykepenger - arbeidstaker fylt 59 år i opptjeningsåret 48 første sykepengedager i opptjeningsåret 12,5 % Nei, ftrl. § 23-2 5. ledd ftrl. § 8-33
  Foreldrepenger - full sats 12 første ukene i hver stønadsperiode 10,2 % Nei, ftrl. § 23-2 5. ledd ftrl. § 14-8
  Foreldrepenger - redusert sats 15 første ukene i hver stønadsperiode 10,2 % Nei, ftrl. § 23-2 5. ledd ftrl. § 14-8

  For å skille mellom sykepenger og feriepenger på sykepenger, kan det opprettes en egen konto f.eks. konto 5810 - Refusjon av feriepenger som brukes i stedet for konto 5800.

  Stikkord:

  • fødselspenger,
  Refusjon av feriepenger på sykepenger og foreldrepenger
  291 1182 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan