PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Generelt

  Registrering i merverdiavgiftsregisteret

  Registreringsplikt

  Hvem har registreringsplikt?

  Følgende har registreringsplikt for samlet omsetning og uttak som omfattes av merverdiavgiftsloven:

  • Næringsdrivende
  • Offentlig virksomhet
  • Veldedige og allmennyttige institusjoner
  • Organisasjoner
  • Konkursbo dersom skyldneren var registrert eller var registreringspliktig
  • Dødsbo dersom avdøde var registrert eller var registreringspliktig
  • Avgiftssubjekter som ikke har forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet (registreres ved representant som må ha hjemsted eller forretningssted i merverdiavgiftsområdet)

  Avgrensning mellom næring og arbeidstaker/hobbyvirksomhet?

  For å avgjøre om det foregår næringsvirksomhet kan følgende spørsmål benyttes:

  • Drives virksomheten for utøverens egen regning og risiko?
   • Egen regning - betyr bl.a. at den næringsdrivende
    • selv bærer kostnadene med oppdraget (materialer, utlegg osv.)
   • Egen risiko - betyr bl.a. at den næringsdrivende
    • har ansvar for at oppdraget utføres ifølge kontrakt og må stå til ansvar for en eventuell reklamasjon
    • bærer risikoen for å gå med økonomisk underskudd
  • Er virksomheten egnet til å gi økonomisk overskudd?
  • Er den økonomiske aktiviteten av en viss varighet og omfang (dette kravet vurderes sjelden isolert)
   • Virksomheten behøver ikke å strekke seg over flere år for å anses som vedvarende
   • Kravet er ofte avgjørende ved vurdering av frilanser vs. næringsdrivende
  • Innebærer virksomheten aktivitet?

  Er svaret ja på disse spørsmålene drives det med stor sannsynlighet næringsvirksomhet.

  Avgiftssubjektet

  Driver en eier flere virksomheter skal disse registreres som et avgiftssubjekt og får tildelt et registreringsnummer i Merverdiavgiftsregisteret. Det er virksomhetenes samlede merverdiavgiftspliktig omsetning og uttak som skal vurderes i forhold til beløpsgrensen.

  To eller flere selskap kan ikke registreres som ett avgiftssubjekt selv om én person er eneeier av aksjene i selskapene.

  En stiftelse er en egen juridisk enhet. To eller flere stiftelser kan derfor ikke registreres som ett avgiftssubjekt.

  Mindreårige som har fylt 15 år kan på visse vilkår registreres på eget navn i Merverdiavgiftsregisteret, se SKD 180914.

  Stikkord:

  • moms,
  • mva,
  374 1283 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan