Generelt

Aksjeselskaper (AS)

Allmennaksjeselskap (ASA)

Ansvarlig selskaper (ANS/DA)

Apotek

Advokater

Boligbyggelag, borettslag og eierseksjoner

Enkeltpersonsforetak

Enkeltpersonforetak (ENK)*Ja/NeiHjemmel
RegnskapspliktJa

rl. § 1-2 første ledd pkt.11

Vilkår:

 • Samlet i året har hatt eiendeler over 20 mill. kroner i året, eller
 • Gjennomsnittlig antall ansatte over 20 årsverk i året

Uavhengig av organisasjonsform har alle som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet full regnskapsplikt jf regnskapsloven § 1-2 nr. 5. Det gjelder blant annet revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere.

Se også reglene for begrenset regnskapsplikt som gjelder for regnskapspliktige enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper der ingen av deltagerne er juridiske personer med begrenset ansvar. Foretakene må også oppfylle regnskapslovens definisjon av små foretak for å kunne anvende reglene.

BokføringspliktHovedregelBokføringsloven § 2 første ledd jf. regnskapsloven § 1-2, bokføringsloven § 2 annet ledd.
NeiVilkår for fritak:
 • Årets brutto driftsinntekt må ikke overstige kr 50 000
 • Du må være skattemessig bosatt i Norge
 • Foretaket ditt må ikke ha regnskapsplikt, jf. regnskapsloven § 1-2
 • Foretaket ditt må ikke være registreringspliktig, jf. merverdiavgiftsloven § 2-1.

Skatteytere som er fritatt fra bokføringsplikten:

 • kan levere skattemelding uten næringsoppgave, se Forskrift om fritak fra plikt til å levere næringsoppgave § 1 pkt. 2 og Skatteetatens veiledning for levering av skattemelding uten næringsoppgave
 • pliktes likevel å dokumentere transaksjoner i samsvar med bokføringsloven og bokføringsforskriften jf Forskrift om fritak fra plikt til å levere næringsoppgave § 2
Ja

Omfattes ikke av fritaket over:

 • Inngår virksomhetens årsresultat i gjennomsnittsfastsetting for skogbruk (jf sktl § 14-81) eller reinsdrifts ( jf sktl § 14-82)
 • Må levere RF 1223 Drosje og lastebilnæring
 • Må levere RF 1189 Utleie av fast eiendom sammen med RF 1084 Avskrivning
 • Krever næringsinntekten fordelt med ektefelle mv.
 • Har drevet mer enn en virksomhet i året
 • Har drevet virksomhet som er skattepliktig til mer enn en kommune.
 • Enkeltpersonsforetak som er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet jf regnskapsloven § 1-2 nr. 5. Eksempelvis regnskapsførere, revisorer og eiendomsmeglere.
RevisjonspliktJa

revl. § 2-1 annet ledd 1. punktum,

Vilkår:

 • Regnskapsplikt (se over), og
 • Driftsinntekter på 5 mill. kroner eller mer

* Virksomhet som eies (dvs. drives for egen regning og risiko) av én fysisk person eller av ektefeller, kalles et enkeltpersonforetak.

Stikkord: enkeltpersonforetak, foretak

Frivillige og ideelle organisasjoner

Indre selskap

Kommandittselskaper (KS)

Kommuner og fylkeskommuner

Kommunale og interkommunale selskaper

Kommunale og fylkeskommunale foretak

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Statsforetak

Samvirkeforetak og økonomiske foreninger

Stiftelser

Verdipapirfond

Foreninger mv.