PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av rådgivningstjenester

  Regnskaps- og revisjonstjenester

  • D6702 Honorar annen bistand fra revisor
  • D6720 Honorar for annen økonomisk rådgivning
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  For små foretak må det skilles mellom rene revisjonstjenester og rådgivningstjenester. I note 4 skal det opplyses separat hvor mye selskapet har kostnadsført i ordinært revisjonshonorar og vedrørende andre tjenester levert av revisor.

  For oversikt over opplysningsplikt i noter for øvrige foretak, se note 4 under relaterte kilder.

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for inngående merverdiavgift på rådgivningstjenester til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  Stikkord:

  • forretningsførsel,
  • erverv,
  Kjøp av rådgivningstjenester
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan