PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av regnskaps- og bokføringstjenester

  Regnskaps- og revisjonstjenester

  • D6705 Regnskapshonorar
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for inngående merverdiavgift på regnskaps- og bokføringstjenester til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  Stikkord:

  • forretningsfører,
  • forretningsførsel,
  • honorar,
  • regnskapsfører,
  • regnskapsføring,
  • regnskapshonorar,
  • regnskapskontorer,
  • regnskapstjenester,
  • honnorar,
  • erverv,
  Kjøp av regnskaps- og bokføringstjenester
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan