PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp - fjernleverbare tjenester

  Regnskaps- og revisjonstjenester

  • D6700 Revisjonshonorar
  • D6705 Regnskapshonorar

  Merverdiavgift

  Skattedirektoratet har uttalt at utførelse av regnskaps- og revisjonstjenester etter sin art ikke er knyttet til noe bestemt fysisk sted og derfor må anses som fjernleverbare tjenester.

  Dersom en virksomhet innenfor avgiftsområdet kjøper slike tjeneste fra en næringsdrivende eller offentlig virksomhet utenfor avgiftsområdet, skal det beregnes reverse charge. Dvs. at mottaker skal beregne utgående avgift av fakturabeløpet (som er eks. mva). Dersom mottaker driver avgiftspliktig virksomhet kan inngående avgift fradragsføres i mva oppgjøret.

  Bokføring

  For bokføringen, se temaet Fjernleverbare tjenester - snudd avregning.

  Stikkord:

  • fjernlevering av tjenester,
  • omvendt avgiftsplikt,
  • reverse charge,
  • reverce charge,
  • erverv,
  Kjøp - fjernleverbare tjenester
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan