Revisjonshonorar

Kjøp av rådgivningstjenester

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6702 Honorar annen bistand fra revisor
Debet
6720 Honorar for annen økonomisk rådgivning
Debet

For små foretak må det skilles mellom rene revisjonstjenester og rådgivningstjenester. I note 4 skal det opplyses separat hvor mye selskapet har kostnadsført i ordinært revisjonshonorar og vedrørende andre tjenester levert av revisor.

For oversikt over opplysningsplikt i noter for øvrige foretak, se note 4 under relaterte kilder.

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på rådgivningstjenester til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Stikkord: forretningsførsel, erverv

Kjøp av regnskaps- og bokføringstjenester

Kjøp - fjernleverbare tjenester

Salg av tjenester

Salg - fjernleverbare tjenester